Conferences & Meetings

May 31, 2017

Seminar on armed violence in Sweden

Conference Location: 
Swedish Parliament, Stockholm
Date: 
05/31/2017 - 14:00 to 15:30

Conference Details

 

Väpnat våld i Sverige

– vikten av att bygga fredliga och inkluderande samhällen

 

Seminarium i Riksdagen (RÖ 2:10) - 31 maj 2017 14:00- 15:30

Väpnat våld är ett hot mot mänsklig säkerhet och ett hinder för utveckling i hela världen. Enligt Brå har det i Sverige skett en ökning av dödligt våld med skjutvapen de senaste åren. Människor känner sig otrygga och skador innebär stora kostnader för samhället. Tillsammans med världens länder har Sverige förbundit sig att arbeta för att uppnå långsiktigt hållbar utveckling genom implementeringen av Agenda 2030 där delmål 16 - fredliga och inkluderande samhällen – är ledstjärna för att angripa väpnat våld.

Seminariets målsättning och övergripande frågor: Ge en överblick av väpnat våld i Sverige idag och stärka politisk vilja och ansvar.

·         Överblick av väpnat våld i Sverige idag – grundorsaker, utmaningar och möjliga lösningar.

·         Parlamentarikers nyckelroller i våldsförebyggande: lagstiftande, översynsroll gentemot regering och opinionsskapande - det sociala kontraktet mellan folkvald och befolkningen.

·         Ungas aktiva aktörskap i våldsförebyggande & fredsbyggande.

Panel:

 

o    Peter Thorsell, Polisen, nationellt verksamhetsansvarig - vapen

o    Camila Salazar Atías, Fryshuset, kriminolog & kunskapsområdeschef

o     Petter Löberg (S), Justitieutskottet

o    Roger Haddad (L), Justitieutskottet

o    Sissela Nordling Blanco (Fi), ordförande rådet mänskliga rättigheter Stockholms stad

o    Mohamed Ahmed, drabbad av skjutvapenvåld

 

Avslutningsord: Maria Andersson Willner (S), utrikesutskottet, vice-ordförande Parlamentarikerforum,  Karin Enström (M), utrikesutskottet, medgrundare och medlem Parlamentarikerforum och Hanna Bergman, LSU:s FN-representant.

Moderator: Karin Olofsson, generalsekreterare Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor

Anmälan och frågor Teresa Dybeck, 08 653 2543 dybeck@parlforum.org

Parlamentarikerforum bjuder på fika

Copyright © Parliamentary Forum. All rights reserved.
Developed by Indicio Marketing Digital